Welkom, hello, bienvenue!

Stu­den­ten TV is een Ams­ter­damse tele­visiezen­der die sinds 1983 programma’s voor en
door Ams­ter­damse studen­ten en jon­geren maakt.

Ons doel is tweez­i­jdig: naast dat we onze medestu­den­ten willen informeren, amuseren en ontroeren zijn we
een proef­tuin voor ent­hou­si­aste film- en tele­visieminnende studenten die zo hun eerste stap­pen zetten
naar een car­rière in de tele­visie of film.

Door de jaren heen is Stu­den­ten TV uitgegroeid tot een belangrijke springplank naar de film- en televisiewereld.
Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op!

Loading,
0
% complete
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Now Playing
×